KANAVAPUHDISTUKSET

Ilmahuolto

Ilmanvaihtojärjestelmän tarkastus ja puhdistus tulee asuinrakennuksissa suorittaa 5-10 vuoden välein. Puhdistuksen yhteydessä koko järjestelmä käydään läpi tarkoitukseen sopivalla laitteistolla, tehokkaan alipaineistuksen varmistaessa epäpuhtauksien poistuminen kanavistosta.

Puhdistuksen jälkeen suoritetaan ilmamäärien mittaus ja säätö. Työt tehdään siististi, mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen ja työnjäljistä huolehtien. Sekä puhdistuksesta että ilmamäärien säädöstä laaditaan erilliset pöytäkirjat!

© Copyright 2015. Varsinais-Suomen Ilmahuolto. All Rights Reserved.

Luotettava kumppani